mb_ereg_search_getpos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_search_getposReturns start point for next regular expression match

Opis

mb_ereg_search_getpos ( void ) : int

Returns the start point for the next regular expression match.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

mb_ereg_search_getpos() returns the point to start regular expression match for mb_ereg_search(), mb_ereg_search_pos(), mb_ereg_search_regs(). The position is represented by bytes from the head of string.

Notatki

Informacja:

Wewnętrzne kodowanie lub kodowanie znaków określone przez mb_regex_encoding() zostanie użyte jako kodowanie znaków dla tej funkcji.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
patil16nit at gmail dot com
5 years ago
The function mb_ereg_search_pos() returns matched byte length, not the position of the search part.
To Top