mb_eregi_replace

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_eregi_replaceReplace regular expression with multibyte support ignoring case

Opis

mb_eregi_replace ( string $pattern , string $replace , string $string [, string $option = "msri" ] ) : string

Scans string for matches to pattern, then replaces the matched text with replacement.

Parametry

pattern

The regular expression pattern. Multibyte characters may be used. The case will be ignored.

replace

The replacement text.

string

The searched string.

option
The search option. See mb_regex_set_options() for explanation.

Zwracane wartości

The resultant string or FALSE on error.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.1.0 The e modifier has been deprecated.

Notatki

Informacja:

Wewnętrzne kodowanie lub kodowanie znaków określone przez mb_regex_encoding() zostanie użyte jako kodowanie znaków dla tej funkcji.

Ostrzeżenie

Nigdy nie należy używać modyfikatora e na niesprawdzonych danych wejściowych. Znaki unikowe nie są dodawane automatycznie (podobnie jak w preg_replace()). Nie zwracanie uwagi na to często powoduje, że aplikacje są podatne na zdalne wywoływania szkodliwego kodu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
7
kirilatpillaxdotcom
10 years ago
To highlight words in multi-byte text:

<?php
$s
= 'Алабала';
$f = 'а';
echo
preg_replace('/('.$f.')/iu', '<b>$1</b>', $s);
?>
up
4
cat at feelthehouse dot ru
14 years ago
Transliterator for cyrillic-to-latin letters for UTF chars:

<?php
function do_translit($st) {
   
$replacement = array(
       
"й"=>"i","ц"=>"c","у"=>"u","к"=>"k","е"=>"e","н"=>"n",
       
"г"=>"g","ш"=>"sh","щ"=>"sh","з"=>"z","х"=>"x","ъ"=>"\'",
       
"ф"=>"f","ы"=>"i","в"=>"v","а"=>"a","п"=>"p","р"=>"r",
       
"о"=>"o","л"=>"l","д"=>"d","ж"=>"zh","э"=>"ie","ё"=>"e",
       
"я"=>"ya","ч"=>"ch","с"=>"c","м"=>"m","и"=>"i","т"=>"t",
       
"ь"=>"\'","б"=>"b","ю"=>"yu",
       
"Й"=>"I","Ц"=>"C","У"=>"U","К"=>"K","Е"=>"E","Н"=>"N",
       
"Г"=>"G","Ш"=>"SH","Щ"=>"SH","З"=>"Z","Х"=>"X","Ъ"=>"\'",
       
"Ф"=>"F","Ы"=>"I","В"=>"V","А"=>"A","П"=>"P","Р"=>"R",
       
"О"=>"O","Л"=>"L","Д"=>"D","Ж"=>"ZH","Э"=>"IE","Ё"=>"E",
       
"Я"=>"YA","Ч"=>"CH","С"=>"C","М"=>"M","И"=>"I","Т"=>"T",
       
"Ь"=>"\'","Б"=>"B","Ю"=>"YU",
    );
   
    foreach(
$replacement as $i=>$u) {
       
$st = mb_eregi_replace($i,$u,$st);
    }
    return
$st;
}
?>
up
-7
its2dark2c at yahoo dot com
11 years ago
when trying to find a way to strip newline from a multibyte UTF-8 string i got to this function just to discover later that POSIX don't "do" newline so i can't strip them, examples of what i tried are : \r\n , \\r\\n , (\\r\\n) (\\r|\\n)

and got no result
so since i wanted something like mb_nl2br() that's simple i wrote this little recursive function for UTF-8:

<?php
function mb_str_replace($find,$replace,&$str)
{
$i = mb_strpos($str,$find, 0,"UTF-8");
if (
$index===false) {return;}
$str = mb_substr($str, 0,$i).$replace.mb_substr($str, $i+mb_strlen($find,"UTF-8"),mb_strlen($str,"UTF-8"));
$this->mb_str_replace($find,$replace,$str);
}
?>

note: moderate unit tesing was done, changed to other encodings
To Top