mb_ereg_search_regs

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_search_regsReturns the matched part of a multibyte regular expression

Opis

mb_ereg_search_regs ([ string $pattern [, string $option = "ms" ]] ) : array

Returns the matched part of a multibyte regular expression.

Parametry

pattern

The search pattern.

option

The search option. See mb_regex_set_options() for explanation.

Zwracane wartości

mb_ereg_search_regs() executes the multibyte regular expression match, and if there are some matched part, it returns an array including substring of matched part as first element, the first grouped part with brackets as second element, the second grouped part as third element, and so on. It returns FALSE on error.

Notatki

Informacja:

Wewnętrzne kodowanie lub kodowanie znaków określone przez mb_regex_encoding() zostanie użyte jako kodowanie znaków dla tej funkcji.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top