mb_ereg_search_setpos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_search_setposSet start point of next regular expression match

Opis

mb_ereg_search_setpos ( int $position ) : bool

mb_ereg_search_setpos() sets the starting point of a match for mb_ereg_search().

Parametry

position

The position to set. If it is negative, it counts from the end of the string.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.1.0 Support for negative positions has been added.

Notatki

Informacja:

Wewnętrzne kodowanie lub kodowanie znaków określone przez mb_regex_encoding() zostanie użyte jako kodowanie znaków dla tej funkcji.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top