cairo_matrix_create_translate

(PECL cairo >= 0.1.0)

cairo_matrix_create_translateAlias dla CairoMatrix::initTranslate()

Opis

Ta funkcja jest aliasem dla: CairoMatrix::initTranslate().

Ten alias jest nie zalecany i istnieje tylko dla zachowania kompatybilności wstecznej. Zaleca się nie używanie tego aliasu, jako że może on zostać usunięty w przyszłości z PHP.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top