cairo_scaled_font_glyph_extents

(PECL cairo >= 0.1.0)

cairo_scaled_font_glyph_extentsDescription

Opis

cairo_scaled_font_glyph_extents ( CairoScaledFont $scaledfont , array $glyphs ) : array

The function description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

scaledfont

Description...

glyphs

Description...

Zwracane wartości

What is returned on success and failure

Błędy/Wyjątki

When does this function issue E_* level errors, and/or throw exceptions.

Przykłady

Przykład #1 cairo_scaled_font_glyph_extents() example

Any text that describes the purpose of the example, or what goes on in the example should be here.

<?php

/* ... */

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • related function name here()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top