cairo_surface_set_device_offset

(PECL cairo >= 0.1.0)

cairo_surface_set_device_offsetDescription

Opis

cairo_surface_set_device_offset ( CairoSurface $surface , float $x , float $y ) : void

The function description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

surface

Description...

x

Description...

y

Description...

Zwracane wartości

What is returned on success and failure

Błędy/Wyjątki

When does this function issue E_* level errors, and/or throw exceptions.

Przykłady

Przykład #1 cairo_surface_set_device_offset() example

Any text that describes the purpose of the example, or what goes on in the example should be here.

<?php

/* ... */

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • related function name here()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top