cairo_font_options_hash

(PECL cairo >= 0.1.0)

cairo_font_options_hashDescription

Opis

cairo_font_options_hash ( CairoFontOptions $options ) : int

The function description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

options

Description...

Zwracane wartości

What is returned on success and failure

Błędy/Wyjątki

When does this function issue E_* level errors, and/or throw exceptions.

Przykłady

Przykład #1 cairo_font_options_hash() example

Any text that describes the purpose of the example, or what goes on in the example should be here.

<?php

/* ... */

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • related function name here()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top