cairo_font_options_set_subpixel_order

(PECL cairo >= 0.1.0)

cairo_font_options_set_subpixel_orderDescription

Opis

cairo_font_options_set_subpixel_order ( CairoFontOptions $options , int $subpixel_order ) : void

The function description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

options

Description...

subpixel_order

Description...

Zwracane wartości

What is returned on success and failure

Błędy/Wyjątki

When does this function issue E_* level errors, and/or throw exceptions.

Przykłady

Przykład #1 cairo_font_options_set_subpixel_order() example

Any text that describes the purpose of the example, or what goes on in the example should be here.

<?php

/* ... */

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • related function name here()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top