apd_set_session

(PECL apd 0.2-0.4)

apd_set_sessionChanges or sets the current debugging level

Opis

apd_set_session ( int $debug_level ) : void

This can be used to increase or decrease debugging in a different area of your application.

Parametry

poziom_debugowania

Liczba, która powstaje poprzez dodanie do siebie stałych XXX_TRACE.

Użycie MEMORY_TRACE nie jest zalecane. Jest bardzo powolne i nie wydaje się zbyt dokładne. Stała ASSIGNMENT_TRACE nie jest jeszcze zaimplementowana.

Aby włączyć wszystkie funkcjonalne śledzenia (TIMING, FUNCTIONS, ARGS SUMMARY (takie jak strace -c)) użyj wartości 99

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 apd_set_session() example

<?php
apd_set_session
(9);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top