apd_set_session_trace_socket

(PECL apd >= 0.2)

apd_set_session_trace_socketStarts the remote session debugging

Opis

apd_set_session_trace_socket ( string $tcp_server , int $socket_type , int $port , int $debug_level ) : bool

Connects to the specified tcp_server (eg. tcplisten) and sends debugging data to the socket.

Parametry

tcp_server

IP or Unix Domain socket (like a file) of the TCP server.

socket_type

Can be AF_UNIX for file based sockets or APD_AF_INET for standard tcp/ip.

port

You can use any port, but higher numbers are better as most of the lower numbers may be used by other system services.

poziom_debugowania

Liczba, która powstaje poprzez dodanie do siebie stałych XXX_TRACE.

Użycie MEMORY_TRACE nie jest zalecane. Jest bardzo powolne i nie wydaje się zbyt dokładne. Stała ASSIGNMENT_TRACE nie jest jeszcze zaimplementowana.

Aby włączyć wszystkie funkcjonalne śledzenia (TIMING, FUNCTIONS, ARGS SUMMARY (takie jak strace -c)) użyj wartości 99

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 apd_set_session_trace_socket() example

<?php
  apd_set_session_trace_socket
("127.0.0.1",APD_AF_INET,7112,0);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top