apd_continue

(PECL apd >= 0.2)

apd_continueRestarts the interpreter

Opis

apd_continue ( int $debug_level ) : bool

Usually sent via the socket to restart the interpreter.

Parametry

poziom_debugowania

Liczba, która powstaje poprzez dodanie do siebie stałych XXX_TRACE.

Użycie MEMORY_TRACE nie jest zalecane. Jest bardzo powolne i nie wydaje się zbyt dokładne. Stała ASSIGNMENT_TRACE nie jest jeszcze zaimplementowana.

Aby włączyć wszystkie funkcjonalne śledzenia (TIMING, FUNCTIONS, ARGS SUMMARY (takie jak strace -c)) użyj wartości 99

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 apd_continue() example

<?php
apd_continue
(0);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top