apd_set_session_trace

(PECL apd 0.2-0.4)

apd_set_session_traceStarts the session debugging

Opis

apd_set_session_trace ( int $debug_level [, string $dump_directory = ini_get("apd.dumpdir") ] ) : void

Starts debugging to apd_dump_{process_id} in the dump directory.

Parametry

poziom_debugowania

Liczba, która powstaje poprzez dodanie do siebie stałych XXX_TRACE.

Użycie MEMORY_TRACE nie jest zalecane. Jest bardzo powolne i nie wydaje się zbyt dokładne. Stała ASSIGNMENT_TRACE nie jest jeszcze zaimplementowana.

Aby włączyć wszystkie funkcjonalne śledzenia (TIMING, FUNCTIONS, ARGS SUMMARY (takie jak strace -c)) użyj wartości 99

dump_directory

The directory in which the profile dump file is written. If not set, the apd.dumpdir setting from the php.ini file is used.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 apd_set_session_trace() example

<?php
apd_set_session_trace
(99);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top