apd_dump_function_table

(Unknown)

apd_dump_function_tableOutputs the current function table

Opis

apd_dump_function_table ( void ) : void

Outputs the current function table.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 apd_dump_function_table() example

<?php
apd_dump_function_table
();
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top