XMLReader::readInnerXML

(PHP 5 >= 5.2.0)

XMLReader::readInnerXMLRetrieve XML from current node

Descrierea

public string XMLReader::readInnerXML ( void )

Reads the contents of the current node, including child nodes and markup.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the contents of the current node as a string. Empty string on failure.

Note

Precauţie

Această funcție este disponibilă numai când PHP este compilat cu libxml 20620 sau ulterioară.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top