XMLReader::getParserProperty

(PHP 5 >= 5.1.0)

XMLReader::getParserProperty Indicates if specified property has been set

Descrierea

public bool XMLReader::getParserProperty ( int $property )

Indicates if specified property has been set.

Parametri

property

One of the parser option constants.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top