XMLReader::open

(PHP 5 >= 5.1.0)

XMLReader::openSet the URI containing the XML to parse

Descrierea

public bool XMLReader::open ( string $URI [, string $encoding [, int $options = 0 ]] )

Set the URI containing the XML document to be parsed.

Parametri

URI

URI pointing to the document.

encoding

The document encoding or NULL.

options

A bitmask of the LIBXML_* constants.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului. If called statically, returns an XMLReader sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Această metodă poate fi apelată în mod static, dar va emite o eroare E_STRICT.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
5.2.0 encoding and options were added.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
crungmungus at gmail dot com
6 years ago
Windows users remember to enable php_openssl.dll in your php.ini if you want to be able to use this function (and others) with a HTTPS URL.
To Top