Bulgaria PHP Conference

ReflectionFunctionAbstract::isClosure

(PHP 5 >= 5.3.0)

ReflectionFunctionAbstract::isClosureChecks if closure

Descrierea

public bool ReflectionFunctionAbstract::isClosure ( void )

Checks whether it's a closure.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

TRUE if it's a closure, otherwise FALSE

A se vedea și

  • ReflectionFunctionAbstract::()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top