PHP 7.2.7 Released

ReflectionFunctionAbstract::getNamespaceName

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getNamespaceNameGets namespace name

Descrierea

public string ReflectionFunctionAbstract::getNamespaceName ( void )

Get the namespace name where the class is defined.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The namespace name.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top