PHP 7.2.7 Released

ReflectionFunctionAbstract::getExtensionName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getExtensionNameGets extension name

Descrierea

public string ReflectionFunctionAbstract::getExtensionName ( void )

Get the extensions name.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The extensions name.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top