Phar::compressAllFilesBZIP2

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL phar >= 1.0.0)

Phar::compressAllFilesBZIP2Compresses all files in the current Phar archive using Bzip2 compression

Opis

public Phar::compressAllFilesBZIP2 ( void ) : bool

Informacja:

Ta metoda została usunięta z rozszerzenia phar w wersji 2.0.0. Dostępne są zastępcze implementacje: Phar::compress(), Phar::decompress(), Phar::compressFiles() i Phar::decompressFiles().

Informacja:

Ta metoda wymaga ustawienia w php.ini wartości phar.readonly na 0 aby działała z obiektami Phar. W przeciwnym przypadku, klasa PharException zwróci wyjątek .

This method compresses all files in the Phar archive using bzip2 compression. The bzip2 extension must be enabled to take advantage of this feature. In addition, if any files are already compressed using gzip compression, the zlib extension must be enabled in order to decompress the files prior to re-compressing with bzip2 compression. As with all functionality that modifies the contents of a phar, the phar.readonly INI variable must be off in order to succeed.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Błędy/Wyjątki

Throws BadMethodCallException if the phar.readonly INI variable is on, the bzip2 extension is not available, or if any files are compressed using gzip compression and the zlib extension is not enabled.

Przykłady

Przykład #1 A Phar::compressAllFilesBZIP2() example

<?php
$p 
= new Phar('/path/to/my.phar'0'my.phar');
$p['myfile.txt'] = 'hi';
$p['myfile2.txt'] = 'hi';
foreach (
$p as $file) {
    
var_dump($file->getFileName());
    
var_dump($file->isCompressed());
    
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
    
var_dump($file->isCompressedGZ());
}
$p->compressAllFilesBZIP2();
foreach (
$p as $file) {
    
var_dump($file->getFileName());
    
var_dump($file->isCompressed());
    
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
    
var_dump($file->isCompressedGZ());
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

string(10) "myfile.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(11) "myfile2.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(10) "myfile.txt"
bool(true)
bool(true)
bool(false)
string(11) "myfile2.txt"
bool(true)
bool(true)
bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top