Phar::isCompressed

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL phar >= 2.0.0)

Phar::isCompressedReturns Phar::GZ or PHAR::BZ2 if the entire phar archive is compressed (.tar.gz/tar.bz and so on)

Opis

public Phar::isCompressed ( void ) : mixed

Informacja:

Ta metoda wymaga ustawienia w php.ini wartości phar.readonly na 0 aby działała z obiektami Phar. W przeciwnym przypadku, klasa PharException zwróci wyjątek .

Returns Phar::GZ or PHAR::BZ2 if the entire phar archive is compressed (.tar.gz/tar.bz and so on). Zip-based phar archives cannot be compressed as a file, and so this method will always return FALSE if a zip-based phar archive is queried.

Parametry

No parameters.

Zwracane wartości

Phar::GZ, Phar::BZ2 or FALSE

Przykłady

Przykład #1 A Phar::isCompressed() example

<?php
try {
    
$phar1 = new Phar('myphar.zip.phar');
    
var_dump($phar1->isCompressed());
    
$phar2 = new Phar('myuncompressed.tar.phar');
    
var_dump($phar2->isCompressed());
    
$phar2->compress(Phar::GZ);
    
var_dump($phar2->isCompressed() == Phar::GZ);
} catch (
Exception $e) {
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
bool(false)
bool(true)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top