Phar::getAlias

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL phar >= 1.2.1)

Phar::getAliasGet the alias for Phar

Opis

public Phar::getAlias ( void ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the alias or NULL if there's no alias.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top