PharFileInfo::isCompressedGZ

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL phar >= 1.0.0)

PharFileInfo::isCompressedGZReturns whether the entry is compressed using gz

Opis

public PharFileInfo::isCompressedGZ ( void ) : bool

Informacja:

Ta metoda została usunięta z rozszerzenia phar w wersji 2.0.0. Dostępne są zastępcze implementacje: PharFileInfo::isCompressed(), PharFileInfo::decompress(), i PharFileInfo::compress().

This returns whether a file is compressed within a Phar archive with Gzip compression.

Zwracane wartości

TRUE if the file is compressed within the Phar archive using Gzip, FALSE if not.

Przykłady

Przykład #1 A PharFileInfo::isCompressedGZ() example

<?php
try {
    
$p = new Phar('/path/to/my.phar'0'my.phar');
    
$p['myfile.txt'] = 'hi';
    
$p['myfile2.txt'] = 'hi';
    
$p['myfile3.txt'] = 'hi';
    
$p['myfile2.txt']->setCompressedGZ();
    
$p['myfile3.txt']->setCompressedBZIP2();
    
$file $p['myfile.txt'];
    
$file2 $p['myfile2.txt'];
    
$file3 $p['myfile3.txt'];
    
var_dump($file->isCompressedGZ());
    
var_dump($file2->isCompressedGZ());
    
var_dump($file3->isCompressedGZ());
} catch (
Exception $e) {
    echo 
'Create/modify on phar my.phar failed: '$e;
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
bool(true)
bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top