uopz_undefine

(PECL uopz 1, PECL uopz 2, PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_undefineUndefine a constant

Opis

uopz_undefine ( string $constant ) : bool
uopz_undefine ( string $class , string $constant ) : bool

Removes the constant at runtime

Parametry

class

The name of the class containing constant

constant

The name of an existing constant

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 uopz_undefine() example

<?php
define
("MY"true);

uopz_undefine("MY");

var_dump(defined("MY"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top