uopz_unset_hook

(PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_unset_hookRemoves previously set hook on function or method

Opis

uopz_unset_hook ( string $function ) : bool
uopz_unset_hook ( string $class , string $function ) : bool

Removes the previously set hook on a function or method.

Parametry

class

The name of the class.

function

The name of the function or method.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Basic uopz_unset_hook() Usage

<?php
function foo() {
    echo 
'foo';
}
uopz_set_hook('foo', function () {echo 'bar';});
foo();
echo 
PHP_EOL;
uopz_unset_hook('foo');
foo();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

barfoo
foo

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top