uopz_set_hook

(PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_set_hookSets hook to execute when entering a function or method

Opis

uopz_set_hook ( string $function , Closure $hook ) : bool
uopz_set_hook ( string $class , string $function , Closure $hook ) : bool

Sets a hook to execute when entering a function or method.

Parametry

class

The name of the class.

function

The name of the function or method.

hook

A closure to execute when entering the function or method.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Basic uopz_set_hook() Usage

<?php
function foo() {
    echo 
'foo';
}
uopz_set_hook('foo', function () {echo 'bar';});
foo();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

barfoo

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top