uopz_extend

(PECL uopz 1, PECL uopz 2, PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_extendExtend a class at runtime

Opis

uopz_extend ( string $class , string $parent ) : bool

Makes class extend parent

Parametry

class

The name of the class to extend

parent

The name of the class to inherit

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 uopz_extend() example

<?php
class {}
class 
{}

uopz_extend(A::class, B::class);

var_dump(class_parents(A::class));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

array(1) {
  ["B"]=>
  string(1) "B"
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top