session_register_shutdown

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

session_register_shutdownSession shutdown function

Opis

session_register_shutdown ( void ) : void

Registers session_write_close() as a shutdown function.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Emits E_WARNING if registering the shutdown function fails.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top