session_encode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_encodeKoduje dane bieżącej sesji do postaci ciągu tekstowego

Opis

session_encode ( void ) : string

session_encode() zwraca zserializowany ciąg znaków zawierający dane aktualnej sesji zapisane w superglobalnej $_SESSION.

Domyślnie metoda serializacji jest wewnętrzna dla PHP i nie jest taka sama jak w serialize(). Metoda serializacji może zostać ustawiona przy użyciu session.serialize_handler.

Zwracane wartości

Zwraca zakodowaną zawartość aktualnej sesji.

Notatki

Ostrzeżenie

Należy wywołać session_start() przed użyciem session_encode().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
10
<carlos sica>sica at wnet dot com dot br
15 years ago
session_encode() just return the session dataset in a formatted form

session_start();

$_SESSION['login_ok'] = true;
$_SESSION['nome'] = 'sica';
$_SESSION['inteiro'] = 34;

echo session_encode();

this code will print

login_ok|b:1;nome|s:4:"sica";inteiro|i:34;
up
-1
Mark P
3 years ago
session_encode() can't handle pipes in your keys.

<?php
session_start
();
$_SESSION = ['foo|bar'=>'ba;z']; pathetic
dump
(session_encode()); // false because "foo|bar" contains a pipe
?>
To Top