session_destroy

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_destroyNiszczy wszystkie dane zarejestrowane w sesji

Opis

session_destroy ( void ) : bool

session_destroy() niszczy wszystkie dane skojarzone z bieżącą sesją. Nie usuwa żadnych globalnych zmiennych związanych z sesją. Nie usuwa też ciasteczka sesyjnego.

Aby "zabić" całość sesji, na przykład aby wylogować użytwkonika, należy także usunąć identyfikator sesji. Jeśli do propagowania identyfikatora sesji jużyte było ciasteczko, to usunięte musi być ciasteczko sesyjne. Można do tego użyć funkcji setcookie().

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykład #1 Niszczenie sesji przy użyciu $_SESSION

<?php
// Inicjalizuj sesję
// Jeśli używasz sesion_name("cośtam"), nie zapomnij o tym teraz!
session_start();
// Usuń wszystkie zmienne sesyjne
$_SESSION = array();

// Jeśli pożądane jest zabicie sesji, usuń także ciasteczko sesyjne.
// Uwaga: to usunie sesję, nie tylko dane sesji
if (isset($_COOKIE[session_name()])) { 
   
setcookie(session_name(), ''time()-42000'/'); 
}

// Na koniec zniszcz sesję
session_destroy();

Informacja:

session_unset() należy używać dla starszego kodu, który nie korzysta z $_SESSION.

Patrz także: unset() i setcookie().

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
47
Praveen V
8 years ago
If you want to change the session id on each log in, make sure to use session_regenerate_id(true) during the log in process.

<?php
session_start
();
session_regenerate_id(true);
?>

[Edited by moderator (googleguy at php dot net)]
up
27
Jack Luo
6 years ago
It took me a while to figure out how to destroy a particular session in php. Note I'm not sure if solution provided below is perfect but it seems work for me. Please feel free to post any easier way to destroy a particular session. Because it's quite useful for functionality of force an user offline.

1. If you're using db or memcached to manage session, you can always delete that session entry directly from db or memcached.

2. Using generic php session methods to delete a particular session(by session id).

<?php
$session_id_to_destroy
= 'nill2if998vhplq9f3pj08vjb1';
// 1. commit session if it's started.
if (session_id()) {
   
session_commit();
}

// 2. store current session id
session_start();
$current_session_id = session_id();
session_commit();

// 3. hijack then destroy session specified.
session_id($session_id_to_destroy);
session_start();
session_destroy();
session_commit();

// 4. restore current session id. If don't restore it, your current session will refer to the session you just destroyed!
session_id($current_session_id);
session_start();
session_commit();

?>
up
3
JBH
3 years ago
I'm using PHP 7.1 and received the following warning when implementing Example #1, above:

    PHP message: PHP Warning:  session_destroy(): Trying to destroy uninitialized session in...

What I discovered is that clearing $_SESSION and removing the cookie destroys the session, hence the warning.  To avoid the warning while still keeping the value of using session_destroy(), do this after everything else:

    if (session_status() == PHP_SESSION_ACTIVE) { session_destroy(); }
To Top