odbc_procedurecolumns

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_procedurecolumnsRetrieve information about parameters to procedures

Opis

odbc_procedurecolumns ( resource $connection_id ) : resource
odbc_procedurecolumns ( resource $connection_id , string $qualifier , string $owner , string $proc , string $column ) : resource

Retrieve information about parameters to procedures.

Parametry

connection_id

Identyfikator połączenia ODBC. Zobacz opis funkcji odbc_connect() aby poznać szczegóły.

qualifier

The qualifier.

owner

The owner. Ten parametr przyjmuje również następujące wzorce wyszukiwania: "%" - dopasowanie oznacza brak znaków lub dowolną ilość znaków, oraz "_" - dopasowanie oznacza jeden znak.

proc

The proc. Ten parametr przyjmuje również następujące wzorce wyszukiwania: "%" - dopasowanie oznacza brak znaków lub dowolną ilość znaków, oraz "_" - dopasowanie oznacza jeden znak.

column

The column. Ten parametr przyjmuje również następujące wzorce wyszukiwania: "%" - dopasowanie oznacza brak znaków lub dowolną ilość znaków, oraz "_" - dopasowanie oznacza jeden znak.

Zwracane wartości

Returns the list of input and output parameters, as well as the columns that make up the result set for the specified procedures. Returns an ODBC result identifier lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

The result set has the following columns:

 • PROCEDURE_QUALIFIER
 • PROCEDURE_OWNER
 • PROCEDURE_NAME
 • COLUMN_NAME
 • COLUMN_TYPE
 • DATA_TYPE
 • TYPE_NAME
 • PRECISION
 • LENGTH
 • SCALE
 • RADIX
 • NULLABLE
 • REMARKS

The result set is ordered by PROCEDURE_QUALIFIER, PROCEDURE_OWNER, PROCEDURE_NAME and COLUMN_TYPE.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top