odbc_commit

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_commitCommit an ODBC transaction

Opis

odbc_commit ( resource $connection_id ) : bool

Commits all pending transactions on the connection.

Parametry

connection_id

Identyfikator połączenia ODBC. Zobacz opis funkcji odbc_connect() aby poznać szczegóły.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top