odbc_rollback

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_rollbackRollback a transaction

Opis

odbc_rollback ( resource $connection_id ) : bool

Rolls back all pending statements on the connection.

Parametry

connection_id

Identyfikator połączenia ODBC. Zobacz opis funkcji odbc_connect() aby poznać szczegóły.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
Daniel
9 years ago
Check the Spanish translation! Roll back is not 'Reanudar', is almost the opposite. A better word could be 'Deshacer'.
To Top