odbc_procedures

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_proceduresGet the list of procedures stored in a specific data source

Opis

odbc_procedures ( resource $connection_id ) : resource
odbc_procedures ( resource $connection_id , string $qualifier , string $owner , string $name ) : resource

Lists all procedures in the requested range.

Parametry

connection_id

Identyfikator połączenia ODBC. Zobacz opis funkcji odbc_connect() aby poznać szczegóły.

qualifier

The qualifier.

owner

The owner. Ten parametr przyjmuje również następujące wzorce wyszukiwania: "%" - dopasowanie oznacza brak znaków lub dowolną ilość znaków, oraz "_" - dopasowanie oznacza jeden znak.

name

The name. Ten parametr przyjmuje również następujące wzorce wyszukiwania: "%" - dopasowanie oznacza brak znaków lub dowolną ilość znaków, oraz "_" - dopasowanie oznacza jeden znak.

Zwracane wartości

Returns an ODBC result identifier containing the information lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

The result set has the following columns:

  • PROCEDURE_QUALIFIER
  • PROCEDURE_OWNER
  • PROCEDURE_NAME
  • NUM_INPUT_PARAMS
  • NUM_OUTPUT_PARAMS
  • NUM_RESULT_SETS
  • REMARKS
  • PROCEDURE_TYPE

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top