Exception::getLine

(PHP 5, PHP 7)

Exception::getLinePobiera numer linii, w której został stworzony wyjątek

Opis

final public Exception::getLine ( void ) : int

Pobiera numer linii, w której został stworzony wyjątek.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Pobiera numer linii, w której został stworzony wyjątek.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia Exception::getLine()

<?php
try {
    throw new 
Exception("Jakaś wiadomość wyjątku");
} catch(
Exception $e) {
    echo 
"Wyjątek powstał w linii: " $e->getLine();
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Wyjątek powstał w linii: 3

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top