Exception::__toString

(PHP 5, PHP 7)

Exception::__toStringTekstowa reprezentacja wyjątku

Opis

public Exception::__toString ( void ) : string

Zwraca reprezentację wyjątku jako string.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca reprezentację wyjątku jako string.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia Exception::__toString()

<?php
try {
    throw new 
Exception("Jakaś wiadomość błędu");
} catch(
Exception $e) {
    echo 
$e;
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

exception 'Exception' with message 'Jakaś wiadomość błędu' in /home/bjori/tmp/ex.php:3
Stack trace:
#0 {main}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top