Exception::__clone

(PHP 5, PHP 7)

Exception::__cloneKlonuje wyjątek

Opis

final private Exception::__clone ( void ) : void

Wyjątek nie może zostać sklonowany, więc ta metoda wywołuje błąd krytyczny.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Wyjątki nie mogą być klonowane.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top