Exception::getFile

(PHP 5, PHP 7)

Exception::getFilePobiera nazwę pliku, w którym został stworzony wyjątek

Opis

final public Exception::getFile ( void ) : string

Pobiera nazwę pliku, w którym został stworzony wyjątek.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Pobiera nazwę pliku, w którym został stworzony wyjątek.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia Exception::getFile()

<?php
try {
    throw new 
Exception;
} catch(
Exception $e) {
    echo 
$e->getFile();
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

/home/bjori/tmp/ex.php

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Jan
2 years ago
If you're looking to extract only the "ex.php" part of the full "/home/bjori/tmp/ex.php", then use:

<?php
   
echo basename($e->getFile())
?>

or better yet, esp. if your paths possibly contain non-ASCII characters:

<?php
   
echo pathinfo($e->getFile())['basename']
?>
To Top