APCIterator::getTotalHits

(PECL apc >= 3.1.1)

APCIterator::getTotalHitsGet total cache hits

Opis

public APCIterator::getTotalHits ( void ) : int

Gets the total number of cache hits.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The number of hits on success, or FALSE on failure.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top