APCIterator::getTotalCount

(PECL apc >= 3.1.1)

APCIterator::getTotalCountGet total count

Opis

public APCIterator::getTotalCount ( void ) : int

Get the total count.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The total count.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top