APCIterator::getTotalSize

(PECL apc >= 3.1.1)

APCIterator::getTotalSizeGet total cache size

Opis

public APCIterator::getTotalSize ( void ) : int

Gets the total cache size.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The total cache size.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top