APCIterator::next

(PECL apc >= 3.1.1)

APCIterator::nextMove pointer to next item

Opis

public APCIterator::next ( void ) : bool

Moves the iterator pointer to the next element.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top