Tłumaczenia

Podręcznik PHP jest dostępny nie tylko w różnych formatach, ale także w różnych językach. Treść podręcznika jest najpierw pisana po angielsku, następnie zespoły ludzi na całym świecie zajmują się tłumaczeniem go na ich języki ojczyste. Jeżeli tłumaczenie dla określonej funkcji lub rozdziału nie zostało jeszcze wykonane, system budowania podręcznika zastępuje je wersją angielską.

Ludzie zaangażowani w tłumaczenia pracują na kodzie źródłowym XML dostępnym na » https://svn.php.net/viewvc/ i tłumaczą go na ich własne języki. Tłumacze nie korzystają z wygenerowanych wersji (jak HTML lub czysty tekst), ponieważ to system budowania podręcznika zajmuje się konwersją z XML na formaty czytelne dla człowieka.

Informacja:

Aby pomóc w tłumaczeniu dokumentacji, nawiąż kontakt z grupą tłumaczy/autorów dokumentacji subskrybując listę mailingową phpdoc: wyślij pusty email na adres » phpdoc-subscribe@lists.php.net. Adresem listy mailingowej jest phpdoc@lists.php.net. W wiadomości wyraź zainteresowanie tłumaczeniem podręcznika, a ktoś udzieli wskazówek, pomagając rozpocząć tłumaczenie w nowym języku lub kontaktując się z grupą zajmującą się tłumaczeniem na pożądany język.

W tym momencie podręcznik jest dostępny, częściowo lub nie, w ponad 10 językach.

Wszystkie z nich mogą zostać pobrane tutaj: » https://www.php.net/docs.php.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top