Wersje PHP udokumentowane w podręczniku

Podręcznik zawiera informacje na temat przeszłych, obecnych i przyszłych wersji PHP. Zmiany w zachowaniu są udokumentowane za pomocą notatek, tabel zmian i informacji w tekście na stronach podręcznika. Najwcześniejszą udokumentowaną wersją jest PHP 5.0.0.

Kiedy dokumentacja występuje dla ostatniej (niewydanej) wersji deweloperskiej PHP, będzie opisana ostrzeżeniem "dostępne w repozytorium" lub "wersja deweloperska". I mimo iż te zmiany powinny być z góry zaplanowane, czasem mogą się zmienić.

Cały rozwój ma miejsce w repozytorium Git. Można pobrać źródła postępując zgodnie ze stroną » anonimowy dostep do Git.

Uściślając, podręcznik będzie odnosił się do wersji PHP major, minor i point. Używając PHP 5.3.1 jako przykładu, liczba 5 oznacza wersję major (główną), 3 oznacza minor, a 1 to najmniejsze wydanie (point). Zazwyczaj PHP dodaje nowe możliwości do wydań major i minor, a poprawki błędów do wydań typu point. Jednakże ta konwencja nie zawsze się sprawdza.

Zauważ także, że podręcznik PHP jest napisany w czasie teraźniejszym, nie przyszłym, nawet dla udokumentowanych możliwości, które nie są jeszcze dostepne. Powodem jest to, że manua.l przechodzi próbę czasu i nie wymaga zmian form gramatycznych po każdym wydaniu PHP.

Wiele razy podręcznik wymienia "Wartości domyślne" dla dyrektyw PHP. Wartości te oznaczają to, jak PHP zachowuje się bez pliku php.ini, więc mogą się różnić od wartości w dostarczonych plikach php.ini-development i php.ini-production. Odnoszą się one także do najnowszej wersji PHP, jednak rejestry zmian uwzględniają poprzednie wartości. Zobacz dodatek oP dyrektywach PHP, aby zobaczyć te wartości i ich zmiany.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top