Jak generujemy formaty

Ten podręcznik jest napisany w XML z użyciem » DocBook XML DTD oraz » PhD (The [PH]P based [D]ocBook renderer) dla łatwiejszego utrzymania i formatowania.

Użycie XML jako formatu źródłowego daje możliwość wygenerowania wielu formatów wyjściowych z plików źródłowych, przy potrzebie zarządzania tylko jednym dokumentem dla wszystkich formatów. Narzędziem używanym do formatowania podręcznika online jest » PhD. Używamy programu » Microsoft HTML Help Workshop, aby wygenerować manual w formacie Windows HTML Help, no i oczywiście PHP samego w sobie aby wykonać pewne dodatkowe konwersje i formatowanie.

Podręcznik PHP jest generowany w różnych językach i formatach, zobacz » https://www.php.net/docs.php, aby poznać szczegóły. Kod źródłowy XML może zostać pobrany z SVN lub wyświetlony na » https://svn.php.net/viewvc/. Dokumentacja znajduje się w module phpdoc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top