Компіляція розширення PECL статично в PHP

Якщо вам потрібно зібрати розширення PECL статично у ваш бінарний файл PHP, вам потрібно покласти сирці розширень в директорію /your/phpsrcdir/ext/, та викликати перегенерацію конфігураційних скриптів через систему збірки PHP.

$ cd /your/phpsrcdir/ext
$ pecl download extname
$ gzip -d < extname.tgz | tar -xvf -
$ mv extname-x.x.x extname

В результаті буде створена наступна директорія:


/your/phpsrcdir/ext/extname

Після цього, виконайте заново збірку конфігураційного скрипта PHP, а потім зберіть PHP як зазвичай:


$ cd /your/phpsrcdir
$ rm configure
$ ./buildconf --force
$ ./configure --help
$ ./configure --with-extname --enable-someotherext --with-foobar
$ make
$ make install

Зауваження: Щоб запустити скрипт 'buildconf', вам потрібен autoconf 2.13 та automake 1.4+ (нові версії autoconf можуть працювати, але вони не підтримуються).

Чи використовується --enable-extname, чи --with-extname, залежить від розширень. Зазвичай, розширення, які не потребують зовнішніх бібліотек, використовують --enable. Щоб бути впевненим, запустіть наступну команду після buildconf:


$ ./configure --help | grep extname

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
anthon at piwik dot org
10 years ago
Some extensions cannot be statically linked (e.g., xdebug).
To Top