PDF_set_info_title

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_info_titleЗаповнює поле title (назви) документа [застаріла]

Опис

Ця функція є застарілою починаючи з 3 версії PDFlib, замість неї використовуйте PDF_set_info() instead.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top