PDF_open_jpeg

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_open_jpegВідкриває JPEG-зображення [застаріла]

Опис

Ця функція є застарілою починаючи з 3 версії PDFlib, замість неї використовуйте PDF_load_image().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top