php[world] 2018 - Call for Speakers

XMLWriter::startDtdElement

xmlwriter_start_dtd_element

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startDtdElement -- xmlwriter_start_dtd_elementCreate start DTD element

Descrierea

Stil obiect-orientat

bool XMLWriter::startDtdElement ( string $qualifiedName )

Stil procedural

bool xmlwriter_start_dtd_element ( resource $xmlwriter , string $qualifiedName )

Starts a DTD element.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

qualifiedName

The qualified name of the document type to create.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top